កម្ពុជា​មិន​អាច​ងាករេ ពី​មាគ៌ា​នយោបាយ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរី ពហុបក្ស​ – CEN