គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា រៀបចំ​សន្និបាត​គណៈកម្មាធិការ​កណ្តាល រយៈពេល​៣​ថ្ងៃ​ – CEN