ព្រះមហាក្សត្រ យាង​បំពេញ​ព្រះរាជទស្សនកិច្ច នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម​ – CEN