នាយរង​ប៉ុស្តិ៍​ស្អំ ទៅ​រារាំង​ប្រតិបត្តិការ​បង្ក្រាប​រថយន្ត​ដឹកឈើ ត្រូវ​បញ្ជូន​ទៅកាន់​តុលាការ​ – CEN