​អង្គការ​អន្តរជាតិ​ជាច្រើន បន្ត​ដកហូត​ពានរង្វាន់​កិត្តិយស​ពីមេដឹកនាំ​មី​យ៉ាន​ម៉ា​ – CEN