ប្រារព្វ​ពិធី​អបអរសាទរ​ទិវា​អន្តរជាតិ​នៃ​អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ក្រោម​ប្រធានបទ ៖ អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​ដើម្បី​សហគមន៍​យើង​នៅ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ – CEN