រដ្ឋបាល​ក្រុង​ស្វាយរៀង​ចាប់ផ្តើម​រឹតបន្តឹង​ការអនុវត្ត​រៀបចំ​សណ្តាប់ធ្នាប់​សាធារណៈ​ក្នុង​ក្រុង​ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៨​ខាងមុខនេះ​ – CEN