អា​មេ​រិច​ចាប់ផ្តើម​ដកទ័ព​ចេញពី​ស៊ី​រី ក្រោយ​ឈ្នះ​សង្គ្រាម​លើ​ពួក​ភេរ​វករ IS – CEN