អា​មេ​រិច​​ដាក់ទណ្ឌកម្ម​ថ្មី​ទៀត​ប្រឆាំង​នឹង​រុស្ស៊ី – CEN