គេ​យក​ដី​ហើយ ចាប់​ម្ចាស់​ដាក់គុក​ទៀត ដោយ​គ្មាន​ដីកា តាម​ពាក្យបណ្ដឹង​របស់​ក្រុមហ៊ុន អ្នកឧកញ៉ា លី​យុង​ផាត់​ – CEN