មន្ទីរ​សំរាក​ព្យាបាល សោភ័ណ​អូ​វ៉ាង ត្រូវ​អាជ្ញាធរ​បិទ ពេល​អ្នក​ជម្ងឺ​ម្នាក់ បាន​ស្លាប់ – CEN