លោក គង់ គាំ ៖ លោកស្រី មួ សុខ​ហួ និង​លោក អេង ឆៃអ៊ាង ជា​កូនអុក​របស់ សម រង្ស៊ី – CEN