រឿង​ យុវជន និង​យុវតី ឧទ្ទិស​កុសល​ជូន​តារា​កូរ៉េ ប្រធាន​គណបក្ស ​LDP ថា ច្បាប់​មិន​បាន​កំណត់​ថា​ខុស​ – CEN