បើ​មាន​រោគសញ្ញា​ទាំងនេះ អ្នក​ប្រហែលជា​មាន​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​ហើយ​ – CEN