សហព័ន្ធ​បាល់ទាត់ បំភ្លឺ​រឿង Brad Adams រិះគន់​តារាបាល់ទាត់​អន្ដរជាតិ​លោក Keisuke Honda – CEN