​រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម គាំទ្រ​គម្រោង​សាងសង់​ប្រព័ន្ធ​ឃ្លាំង​ស្តុក និង​ឡ​សម្ងួ​តស្រូវ​-​អង្ករ ១០​ម៉ឺន​តោន​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ – CEN