ធ្វើ​មន្ត្រី​ស្រុក​ជឿនលឿន ពេល​ខ្លះ​មាន​ប្រយោជន៍​ដែរ​តើ ៖ ដួល​លើ​ចិញ្ចើមថ្នល់​ដោយ​ខ្លួនឯង ភរិយា​របស់​អតីត​ចៅហ្វាយក្រុង នៅ​អាមេរិក​ទទួលបាន​សំណង​ជិត …៨៥.០០០​ដុល្លារ​ – CEN