អតីត​ពិធីករ ឡាយ អិន និង​បក្ខពួក ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ករណី ជួញ​ថ្នាំញៀន​ជាង 1kg – CEN