ឃើញ​១គូនេះ​កំពុង​លូក​ស្ទាប​គ្នា​ដ៏​មិន​សមរម្យ​នៅ​ទីសាធារណៈ ក៏​ទាញ​ទូរស័ព្ទ​ថត​បង្ហោះ​លើ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ក្នុង​បំណង​អប់រំ​អ្នកដទៃ តែ​មានអី​ស្អែក​ឡើង​ត្រូវ​… – CEN