ខឹង​ជនរងគ្រោះ​ធ្លាប់​ជេរ​ដៀល​ខ្លួន យក​កាំបិត​អាករ​សម្លាប់​យ៉ាង​សាហាវព្រៃផ្សៃ​ – CEN