កាដូ​ឆ្នាំ​ថ្មី ឆ្នាំ​២០១៩ ដល់​បងប្អូន​អាជីវករ​តាម​ផ្សារ ក្នុង​រាជធានី​តម្លៃ​ភ្លើង​ថ្មី ៧៤០​រៀល ក្នុង​មួយ​គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង​ – CEN