អគ្គិសនី​កម្ពុជា បញ្ជាក់ថា អ្នកប្រើប្រាស់​អគ្គិសនី​តាម​តូប​លក់​ក្នុង​ផ្សារ ជា​ប្រភេទ​ពាណិជ្ជកម្ម​ធុន​តូច ទទួលបាន​ការបញ្ចុះ​ថ្លៃ​ – CEN