រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍ ជំរុញ​រដ្ឋបាល​រាជធានី​-​ខេត្ត និង​គ្រប់ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​រួសរាន់ រៀបចំខ្លួន ចូលរួម​តាំងពិព័រណ៍​សមិទ្ធផល ក្នុងឱកាស​ពិធី​សម្ពោធ​វិមាន​ឈ្នះ​ឈ្នះ​ – CEN