អំពាវនាវ​ឲ្យ​សមត្ថកិច្ច​រួមគ្នា លុបបំបាត់​បទល្មើស​ស​ម្អា​ត​លុយ របស់​ជនល្មើស ដែល​កើតចេញពី​គ្រឿងញៀន និង​បទល្មើស​ផ្សេងៗ​ទៀត​ – CEN