នាំយក​អំណោយ​ជា​គ្រឿងឧបភោគ​បរិភោគ​យក​ទៅជូន​ជនក្រីក្រ​ចាស់ជរា​នៅក្នុង​ឃុំ​ចន្ទ្រា​ – CEN