ស្ត្រី​ម្នាក់ ជា​ប្រពន្ធ ទ្រាំលែងបាន​នឹង​អំពើ​ប្តី ទៅ​មាន​ស្រី ហើយ​មករ​ករឿង​ក្រុមគ្រួសារ បង្ហោះ​រូបថត​និង​វីដេអូ ពេញ​បណ្តាញ​សង្គម​ – CEN