សិស្ស​ជាង​១៥០០​នាក់ នៅ​វិទ្យាល័យ​ចំនួន​៣ ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ ទទួលបាន​សៀវភៅ​ណែនាំ ពី​ការជំនុំជម្រះ​ក្តី​លើអ​តីត​មេដឹកនាំ​ខ្មែរក្រហម​ – CEN