ទើបតែ​ចូល​ស្បថ​កាន់​តំណែង​មិនបាន​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ អភិបាលរដ្ឋ​មួយ​នៃ មិចស៊ិចកូ បាន​ស្លាប់​ក្នុង គ្រោះថ្នាក់​ធ្លាក់​យន្តហោះ​ – CEN