ស៊ូណាមិ​នៅ​ឥណ្ឌូនេស៊ី​៖ អ្នកស្លាប់​កើន​ដល់​ជិត ៤០០​នាក់ របួស​ជាង ១.០០០​នាក់ បាត់​ខ្លួន​ជាង ១០០​នាក់​ – CEN