នៅ​ខណ្ឌ​ដូនពេញ ប្រជាពលរដ្ឋ​សុំ​ឲ្យ​កាប់​ដើមឈើ និង​មាន​វិធានការ លើ​ការដ្ឋាន​សំណង់ ប៉ះពាល់​ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN