ទី​សក្ការៈបូជា អាស្រម លោកតា​គង់ យាយ​ដើង ដែល​ជា​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​គំនិត​កសាង​ដោយ​លោកស្រី ម៉ែន សំអន ត្រៀម​រៀបចំ​បុណ្យ​ឆ្លង​ – CEN