ស្គាល់​អត្តសញ្ញាណ​ហើយ ជនជាតិ​ចិន​ជា​ថៅកែ​ក្រុមហ៊ុន ត្រូវ​ចាក់​ដងខ្លួន​១៤ កាំបិត ឯ​ជនដៃដល់​ជា​យោធា​ជើងគោក វីរៈ​៩១ – CEN