​សម្តេច​តេជោ ៖ ប្រាក់​ឈ្នួល​១៨២​ដុល្លារ មិនទាន់​អាច​បំពេញ​បំណងប្រាថ្នា​របស់​កម្មក​រ បាន​នៅឡើយ​ – CEN