មិន​នឹកស្មានថា គ្រាន់តែ​យំ​សោះ ក៏​មាន​ប្រយោជន៍​ច្រើន​ម្លឹង​ដែរ​ – CEN