ប្រជាពលរដ្ឋ​ ទទូច​សុំ​ដល់​ថ្នាក់ដឹកនាំ​មេត្តា​គួរ​ជីក​ប្រឡាយ​មេ​និង​ធ្វើ​ផ្លូវ​ទៅកាន់​តំបន់​ព្រំដែន ​ខណៈ​តំបន់​នោះ​កំពុង​អភិ​វ​ឌ្ឌ​ន៏​លើ​ផ្នែក​វិស័យ​កសិកម្ម​ – CEN