ចង់​ឈាម​ច្រមុះ​ ​ដោយសារ ឌុ​ច លីដា អត់​ពាក់​អាវ​ក្នុង​ – CEN