ខណៈពេល​ដែល​រលក​ស៊ូណាមិ “​ទាញយក​” ក្រុម​តន្ត្រី Rock Seventeen កំពុង​សម្តែង​ពិតជា​… សាហាវ​ណាស់​! (​វីដេអូ​) – CEN