លោកស្រី ហ៊ុន ស៊ី​ណាត ដាក់​មួយ​ម៉ាត់ ទំនងជា ទេព បូ​ព្រឹក្ស ចត់​បាយ “​ថ្លៃ​ម្ល៉េះ ធូរ​ថ្លៃ​ខ្លះទៅ​” – CEN