ឥឡូវ​មាន​ជនសង្ស័យ​ល្បួង​នារី​នៅ​តាម​ហាង​ផឹកស៊ី​យកទៅដាក់​ថ្នាំ ​ដោះយក​គ្រឿង​អលង្ការ សូមនារី​ៗកុំ​ទុកចិត្ត​ពេក​! – CEN