អ្នកវិភាគ ៖ ជនជាតិ​ចិន​បង្ហាញ​វត្តមាន​ច្រើន​នា​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បាន​ប៉ះពាល់​ដល់​ជីវភាព​ពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​រស់នៅ​ផ្ទះជួល​ – CEN