ស្លាប់​ទាំង​ម្ដាយ​និង​កូន​ក្នុង​ផ្ទៃ ពេល​ទៅ​សម្រាល នៅ​គ្លីនិក ឡាំ ប៊ុនថន រដ្ឋមន្ដ្រី​សុខាភិបាល បញ្ជា​ឲ្យ​មន្ត្រី​ចុះទៅ​ស្រាវជ្រាវ​ – CEN