រថយន្ត​ក្រឡាប់​ផ្ងារជើង នៅ​ចំណុច​អន្ទង់អាំង​តូច ស្រុក​បុ​ទុម​សាគរ ជា​កន្លែង​ជើងកប​ឬ​? – CEN