អាសូរ​ណាស់​! ទោះ​ពិការ​ទាំង​កាយសម្បទា និង​ការនិយាយស្តី​ដ៏​លំបាក​ក្តី តែ​ប្អូនស្រី​រូបនេះ​ចង់​រៀន​ណាស់ បើ​មានអី​ជិះ ប្តេជ្ញា​រៀន​ដល់​ចប់​ថ្នាក់​ – CEN