ប្រធាន​កាំកុងត្រូល​ច្រក​បឹង​ត្រកួន បើកឡាន​ក្រឡាប់​ធ្លាក់​ទឹក​ស្លាប់​តាំងពី​យប់​ – CEN