ឃើញ​គើ​មៗ​ចឹ​ង​ទេ​! តែ​ចូលចិត្ត​លេង​​បាល់ទាត់​ណាស់ ស្ទើរ​ភ្លេច​បាយ​ភ្លេច​ទឹក បើ​មិន​ឲ្យ​លេង​ទេ គឺ​ដឹង​តែ​… (​វីដេអូ​) – CEN