ប្រយ័ត្ន​មាន​ជន​បោកប្រាស់​យក​ឈ្មោះ​រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ទូរស័ព្ទ​ទារប្រាក់​ពី​មន្ត្រីរាជកា​រ​ – CEN