បុណ្យ​ឆ្លង​ឆ្នាំ​សកល ២០១៩ នៅ​វិមាន ឈ្នះ ឈ្នះ បងប្អូន​ប្រជា​ល​រដ្ឋ​ចូលរួមយ៉ាងច្រើន​កុះករ​ – CEN