​ក្រុមគ្រួសារ​លោក រ៉ាត់ រ័ត្ន​មុនី អ្នក​ជួយ​ថត​ខ្សែភាពយន្ត​ឯកសារ “​ម្តាយ​ខ្ញុំ លក់​ខ្ញុំ​” ដាក់​ញ្ញត្តិ​ឲ្យ​ទូត​រុស្ស៊ី​ជួយ ជា​លើក​ទី​២ – CEN