បាត់​ក្មេងស្រី​អាយុ​ជាង ​២​ខួប​ពី​ផ្ទះ​ ៤​ថ្ងៃ ប្រទះ​ឃើញ​សព​អណ្តែតក្នុង​ស្រះ​ទឹក​ – CEN