គីង្គក់​អំពៅ​ដ៏​ពិសពុល ឡើង​ជិះ​លើ​ខ្នង​ថ្លា​ន់ ដើម្បី​គេច​ចេញពី​គ្រោះ​…​ទឹកជំនន់ (​វីដេអូ​) – CEN